VÝUKA V ZUŠ OD 25.11.2020

INFO PRO RODIČE A ŽÁKY: POSTUPNÉ OBNOVOVÁNÍ VÝUKY V ZUŠ V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY A MZČR
VÝUKA V ZUŠ OD 25.11.2020

4. stupeň PES  /  platný od středy 25. listopadu 2020

 • výuka žáků základních uměleckých škol probíhá i nadále distančně.
  V ZUŠ je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). 
  U konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka (pouze v případě nutnosti a se souhlasem a vědomím třídního učitele).
 • V případě zájmu zákonného zástupce o individuální prezenční konzultace, je nutné, aby rodič tuto formu výuky předem oznámil a dohodnul s příslušným vyučujícím v hlavním oboru (budete osloveni svými vyučujícími). Ostatní žáci budou dále vzdělávání distančně online jako doposud
 • Text oznámení vámi zvoleného typu výuky najdete zde.
 • Prezenční výuka zpěvu – NE.
 • Prezenční výuka Hudební nauky, Výtvarného oboru, Tanečního oboru, Souborové a komorní hry a dalších kolektivních předmětů - NE
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
  nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, nejméně každých 30 min.

 

Výhled možného návratu žáků do ZUŠ na další období:

3. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině.
 • Výuka zpěvu a TV – NE. S výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu / dle tohoto by případně zpěv i tanec v ZUŠ byl možný.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

 

2. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

 

1. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení.

 

Prosíme, sledujte iZUŠ i webové stránky školy, o podrobnostech, a přechodu do jednotlivých stupňů, včetně organizace výuky budeme včas informovat. Případné další podrobnější informace dostanete ve výuce od Vašich učitelů.

Děkujeme za pochopení.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru