Školné

Vážení rodiče, od školního roku 2015/ 2016 došlo ke změně při výběru školného. Na základě vyhlášky 71/2005 Sb. MŠMT ČR o základním  uměleckém vzdělávání (§ 8) a rozhodnutí Rady města Bystřice nad Pernštejnem č. 6/7/2015 ze dne 19. 5. 2015 byla výše školného stanovena jako souhrn platby žáka a příspěvku obce, ve které má žák trvalé bydliště.

Splatnost školného za I. pololetí šk. roku je do 31.7.2020.

 

Školné 2020/2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru