DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Vzhledem k situaci s epidemií Covid-19 byl doplněn školní řád ZUŠ o specifikaci distančního vzdělávání v uměleckém školství takto:
DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

1) Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví ČR dojde k uzavření školy, platí povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

2) Žáci ZUŠ se do této výuky mohou zapojit dobrovolně, při rozhodnutí neúčastnit se distančního vzdělávání se však úplata za vzdělávání (školné) nevrací.

3) Tento dodatek ke školnímu řádu nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru