INFORMACE K POSTUPNÉMU OBNOVOVÁNÍ VÝUKY V ZUŠ

Vážení rodiče, vzhledem k určité stabilizaci situace ohledně Covid 19, a na základě rozhodnutí MŠMT a zřizovatele ZUŠ města Bystřice n. P. bude řešen další provoz školy do konce června 2020 následovně:
INFORMACE K POSTUPNÉMU OBNOVOVÁNÍ VÝUKY V ZUŠ

a) od pondělí 25. 5. možnost individuální výuky jednotlivců a výuky v malých skupinkách do 5 osob. Jde o dobrovolnou (nepovinnou) možnost výuky na výslovnou žádost zákonných zástupců dítěte. Bude se jednat o výuku v omezeném provozu a rozvrh hodin se může lišit od původního, který měl žák před uzavřením školy.
b) možnost pokračování dálkové výuky žáka s učitelem jako dosud, včetně uzavření šk. roku a klasifikace. Dálkově budou probíhat i nadále předměty kolektivní výuky (hudební nauka, sbory, orchestry).
Nyní potřebujeme od vás ZÁVAZNÉ rozhodnutí, zda Vaše dítě nastoupí od 25. 5. individuální výuku v budově ZUŠ (popř. v budovách ZŠ, kde máme odloučená pracoviště), a nebo upřednostníte pokračování dálkové (distanční) výuky způsobem, který jste si s třídním učitelem nastavili. Vaše stanovisko budeme plně respektovat.
Prosíme o písemné vyjádření všech zákonných zástupců k rukám třídních učitelů nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 s jasným stanoviskem, pro kterou možnost jste se rozhodli.

Škola zajistí bezpečnostní a hygienický režim v rámci svých možností pro bezpečnost Vašich dětí i pedagogů, přesto upozorňujeme na nutnost zvážení rizik v rámci Vašich konkrétních domácích podmínek (společná domácnost s prarodiči, zdravotní omezení dítěte nebo některého člena rodiny...).
Děkujeme za Vaši trpělivost, spolupráci. Velice si vážíme podpory Vašich dětí a tím i naší školy.
Ředitelství ZUŠ.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru