MULTIMÉDIA – ZUŠ otvírá nový obor

Bude se jednat o výuku v oblasti v oblasti vizuálního obsahu napříč digitálními, ale i klasickými technologiemi.
MULTIMÉDIA – ZUŠ otvírá nový obor

Moderní technologie tvoří nedílnou součást našeho každodenního života. Stále více jde do popředí internet v kombinaci s novými médii. Na výtvarné dílo nahlížíme zcela novým způsobem – pomocí komunikačních technologií (fotoaparát, videokamera, počítač) v kombinaci s grafickými programy, které nám pomohou jednotlivé technologie lépe využít a zpracovat.

 

Co se během studia žáci naučí?

  • ovládat technologické prostředky – fotoaparát, videokameru, počítač
  • používat digitální prostředky pro umělecké sebevyjádření – grafiku, fotografii, film
  • pracovat s grafickými programy (od nejjednodušších až po pokročilé)
  • komunikační a sociální dovednosti v prostředí skupiny – projekty, výstavy
  • uplatňovat zásady výtvarné tvorby, barevnosti, písma a textu
  • neobvyklé techniky – animace, zpracování komiksu

 

Obohacením oboru Multimediální tvorba bude fotografování v plenéru, tvorba virtuálních výstav, možnost exkurzí na oborové výstavy či vytvoření vlastního uměleckého portfolia. Součástí studia jsou i projektové dny mimo školu, jejichž náplní jsou výtvarné či filmové workshopy pořádané ve spolupráci s kulturními institucemi nebo významnými osobnostmi v oboru.

Žáci se naučí kreativně využívat počítač novým způsobem, zvládnou tvorbu vlastního loga, návrh pozvánky nebo plakátu, vytvoří si vlastní komiks, poznají zásady animace, upraví obrázky či fotografie, video.

 

Délka studia: minimálně jeden školní rok, studium je víceleté, lze v něm pokračovat

Časový rozsah: 1x týdně v délce tří vyučovacích hodin (2 a ¼ hodiny)

Rozvrh: den výuky bude stanoven před zahájením nového školního roku

Vhodný věk: od 8 let výše, žáci II. stupně ZŠ, studenti SŠ (v malých skupinách)

Výstup: vysvědčení, závěrečné vysvědčení, uplatnitelné v případě zájmu žáka o studium navazujících uměleckých oborů na SŠ nebo VŠ                                  

           

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do 15. 5. 2021, elektronickou přihláškou na www.izus.cz – přihláška – výběr školy - výběr studijního zaměření – Multimediální tvorba nebo První krůčky k umění

(oba předměty jsou prozatím proškrtnuté, protože se budou vyučovat až v následujícím školním roce, proto je nutné kliknout na poznámku s hvězdičkou *, u dětí pod 5 let také s **).

Následně vyplnit údaje v přihlášce a zadat tlačítko – Odeslat. Tím doručíte škole přihlášku a V případě potíží s přihlášením volejte 736 540 894.

Stejný postup přihlášení můžete použít i v případě zájmu o již vyučované obory – výtvarný, hudební nebo taneční.

                                                                                                                           Vedení ZUŠ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru