PRVNÍ KRŮČKY K UMĚNÍ – ZÁPIS PRO 4 – 5LETÉ DĚTI

Od září 2021 otevře naše ZUŠ obor pro nejmladší žáky pod názvem První krůčky k umění. Hravou formou provedeme děti všemi okruhy umění – hudbou, výtvarným uměním a tancem.
PRVNÍ KRŮČKY K UMĚNÍ – ZÁPIS PRO 4 – 5LETÉ DĚTI

Jednotlivá setkání mají svá společná témata (pohádka, zvířátko, příroda…) a v rámci tohoto tématu budou děti pracovat s hlasem a písničkou, s rytmickými a pohybovými hrami, poslechem hudby, výtvarným ztvárněním tématu za použití různých výtvarných technik, děti se seznámí s hudebními nástroji i se základními tanečními kroky a držením těla.  Pod vedením plně aprobovaných pedagogů dostanou pevné základy pro rozvoj svého nadání, fantazie a kreativity.

 

Obor pracuje s dětmi v malých skupinkách, je zaměřený na rozvinutí talentu a individuality každého dítěte. Pomůže dětem i Vám, rodičům, rozpoznat předpoklady a zvolit vhodné navazující umělecké zaměření v oblasti hudby, tance či výtvarné tvorby.

 

Délka studia: jeden školní rok

Časový rozsah: 1x týdně v délce dvou vyučovacích hodin (1 a ½ hodiny)

Rozvrh: den výuky bude stanoven před zahájením nového školního roku

Vhodný věk: děti 4 – 5 let

Výstup: osvědčení o absolvování

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do 15. 5. 2021, elektronickou přihláškou na www.izus.cz – přihláška – výběr školy - výběr studijního zaměření – Multimediální tvorba nebo První krůčky k umění

(oba předměty jsou prozatím proškrtnuté, protože se budou vyučovat až v následujícím školním roce, proto je nutné kliknout na poznámku s hvězdičkou *, u dětí pod 5 let také s **).

Následně vyplnit údaje v přihlášce a zadat tlačítko – Odeslat. Tím doručíte škole přihlášku a V případě potíží s přihlášením volejte 736 540 894.

Stejný postup přihlášení můžete použít i v případě zájmu o již vyučované obory – výtvarný, hudební nebo taneční.

                                                                                                                           Vedení ZUŠ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru