ÚSPĚCH NAŠICH MLADÝCH TALENTŮ

I ve složité době epidemiologických omezení probíhá výuka na Základní umělecké škole s velkou péčí. Distanční forma klade nároky na žáky samotné, ale také na jejich rodiče, hlavně v případě mladších dětí.
ÚSPĚCH NAŠICH MLADÝCH TALENTŮ

Velice si vážíme všech, kteří dělají nepřehlédnutelné pokroky ve studiu i za této situace. A máme upřímnou radost, že těm, kteří si umění vybrali jako svou životní cestu, jsme dokázali i letos pomoct, aby na tuto cestu úspěšně vykročili. Výuka ve ztížených podmínkách byla v přípravě k talentovým a přijímacím zkouškám výzvou pro uchazeče o studium i naše pro pedagogy. Že se přes všechna úskalí snaha zúročila, dokládají následující fakta – šest našich žáků bylo přijato na střední umělecké školy výtvarného, hudebního a dramatického zaměření.

Josefína Samková, Eliška Svobodová a Barbora Veselská (kliknutím na jméno se zobrazí příslušná galerie výtvarných prací) – to jsou jména tří nadaných a úspěšných mladých výtvarnic z bystřické ZUŠky. Všechny se dostaly na své vysněné obory – Josefína Samková na obor Grafika – ilustrace brněnské Střední školy umění a designu, Eliška Svobodová na obor Design interiéru na stejné škole a Barbora Veselská byla přijata na obor Malba a ilustrace na jihlavské Střední uměleckoprůmyslové škole. Všechny děvčata připravovala p. učitelka Libuše Zítková.

Práce jednotlivých výtvarnic si můžete prohlédnout v gelerii po 

 

V hudebním oboru byl mimořádným úspěchem výsledek mladé klavíristky Lucie Christianové ze třídy p. uč. Alžběty Smětak. V těžké konkurenci uchazečů o studium oboru Hra na klavír byla přijata ke studiu hned na dvou školách - na Konzervatoři Olomouc i na Konzervatoři v Brně, kterou nakonec zvolila pro své další vzdělávání. Dechové oddělení naší školy reprezentoval mladý trombonista František Pavelka, kterého připravoval p. uč. Štěpán Husák. František se také skvěle umístil a bude od září studovat na Konzervatoři v Brně.

A zcela ojedinělým byl úspěch budoucího herce Dana Hrůzy, který se v náročné dvoukolové talentové zkoušce na herecké oddělení Konzervatoře Ostrava umístil na 1. místě z celkových téměř 80 uchazečů! Dana připravovala p. uč. Martina Podsedník Olivová, a to nejen v rámci činnosti Divadla Beze Jména.

Gratulaci a poděkování za skvělou reprezentaci si ovšem zaslouží nejen budoucí úspěšné studentky a studenti, ale i jejich učitelé, naši pedagogové. Jejich vysoká odbornost a erudice, schopnost odhalit dětský talent a dlouhodobě jej rozvíjet, předávat nadšení a lásku ke studovanému oboru – to vše je zárukou kultivované a emočně bohaté mladé generace, která projde jejich vedením. A těm žákům, kteří se rozhodnou pro profesionální uměleckou dráhu dokáží dát kvalitní základy, hromadu péče navíc a v neposlední řadě kus svého srdce. Všem blahopřejeme a děkujeme za odvedenou skvělou práci!                 

Na závěr důležité poděkování zřizovateli ZUŠ – městu Bystřice n. P. za podporu technické stránky distanční výuky a finanční pomoc při zajištění výukových tabletů pro pedagogy.                                                                                                                                                                                                                         

Vedení ZUŠ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru