VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZUŠ

Informujeme rodiče a žáky, kteří projevili zájem o studium v ZUŠ podáním přihlášky přes systém iZUŠ, že o přijetí do ZUŠ budou letos informováni takto:
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZUŠ
Hudební obor
Rodiče přijatých žáků budou telefonicky pozváni na vstupní pohovor přímo svými vyučujícími. Do budovy školy smí ve sjednaném termínu žák a jeden ze zákonných zástupců, a to pouze za předpokladu, že se v posledních dvou týdnech nesetkali s Covid-19 (v ZUŠ podepíší čestné prohlášení). Na pohovor si žák připraví lidovou píseň, další požadavky se týkají sluchu, smyslu pro rytmus a předpokladů pro hru na zvolený nástroj nebo zpěv. Rodiče dostanou v rámci pohovoru informaci o potřebných pomůckách a hudebním nástroji.
 
Výtvarný obor
Rodiče přijatých žáků budou informováni e-mailem a pozváni na vstupní pohovor s vyučující. Do budovy školy smí žák a jeden ze zákonných zástupců, a to pouze za předpokladu, že se v posledních dvou týdnech nesetkali s Covid-19 (v ZUŠ podepíší čestné prohlášení).
Žáci přinesou 2 - 3 své domácí výkresy (kresba, malba, libovolná technika), na základě kterých bude posouzena jejich pokročilost a budou zařazeni do ročníků.
 
Taneční obor
Rodiče přijatých žáků budou informováni e-mailem a pozváni na vstupní pohovor, který se bude konat s vyučující dne 22. 6., hodina bude upřesněna. Do budovy školy smí žák a jeden ze zákonných zástupců, a to pouze za předpokladu, že se v posledních dvou týdnech nesetkali s Covid-19 (v ZUŠ podepíší čestné prohlášení).
Budoucí žáci přijdou ve sportovním oblečení a naladěni k tanci..., na základě projevených předpokladů budou zařazení do ročníků.
 
Rodiče nepřijatých žáků (letos především z důvodu pozdního podání přihlášky) bude o této skutečnosti informovat vedení školy.
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 777 122 105.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru