Výtvarný obor

Vážení rodiče a přátelé umění, vítáme Vás v sekci věnované výtvarnému oboru naší ZUŠ. Rádi bychom Vám přiblížili to, čím je tento obor zajímavý a co se vůbec ve výtvarném oboru děje.

Možná Vás bude zajímat, kdo je za výuku ve výtvarném oboru zodpovědný. Tento obor vede paní učitelka Mgr. Libuše Zítková. Obor, který vystudovala, se nazývá „Užitá malba v architektuře, propagaci a scénografii“. Několik let byla tzv. „na volné noze“ a tvořila především v oblasti textilní malby, designu v interiéru (např. design skla, kovu) a v oblasti volné tvorby. To, co ve své tvorbě dosáhla, ono „know-how“, se snaží předávat i svým žákům. Vede je k pravidelné prezentaci vlastní tvorby nejen na výstavách, ale i na módních přehlídkách. Výborné výsledky žáků lze také sledovat při srovnání úspěšnosti při přijímání na střední umělecké školy, kdy se naši žáci pravidelně umisťují na nejpřednějších místech v talentových zkouškách.

To, co ve výtvarném oboru považujeme za důležité, jsme se snažili shrnout do několika málo bodů. Tyto body najdete v sekci „Charakteristika oboru“. Jsme přesvědčeni, že je pro rodiče a všechny ty, kteří se o dění ve výtvarném oboru zajímají, velmi užitečné si tyto body pročíst, aby pochopili, kudy se naše snažení ubírá a pochopili také odlišnost umělecké školy od zájmového kroužku. Tak, jak doufáme, dojde k ještě většímu vzájemnému porozumění.

Malá ochutnávka z různých oblastí našeho snažení:


Zobrazení: Alba | Podle data

Výtvarný obor


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru