ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY – 1. dubna až 15. května 2021

Podle nařízení vlády bude muset i naše škola vyhlásit přijímací řízení distanční formou pro všechny obory. Pokud máte pro své dítě zájem o umělecké studium a chcete jej ke vzdělávání zapsat, postup je následující:
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY – 1. dubna až 15. května 2021

 

 

 

 

 

1) Vyplňte online přihlášku na www.zusbnp.cz/zapis-zaku/. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději do 15. 5. 2021.

2) Po ukončení zápisu vás mailem budeme informovat na vámi uvedené kontakty v přihlášce a domluvíme s vámi online schůzku, na které ověříme studijní předpoklady dítěte (talentová zkouška). Více informací ke studijním předpokladům, k organizaci výuky a obsahu zkoušky v jednotlivých oborech najdete v záložce Zápis žáků).

3) Děti zařadíme podle zvolených oborů do jednotlivých tříd, kde se jich ujmou aprobovaní pedagogové a projednají s vámi vše důležité, potřebné pomůcky, rozvrh a rozsah hodin vzdělávání.

4) Rodiče vyzveme k podpisu přihlášky a GDPR v ZUŠ.

 

Pokud byste měli problém s vyplněním přihlášky, nebo jiné dotazy, můžete se obrátit o pomoc na administrátora, tel. 736540894 nebo mailem na reditel@zusbnp.cz. Další informace a kontakty najdete na webu školy www.zusbnp.cz.

 

JAKÉ OBORY ŠKOLA NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22?

 

PRVNÍ KRŮČKY K UMĚNÍ (nové studijní zaměření)

Průvodce nadáním nejmladších dětí a jejich rozvoj napříč uměním…. Výuka cíleně podporuje individuální talent děti a učí je hravou formou základním dovednostem v hudbě, tanci a výtvarné tvorbě, tak, aby se v průběhu tohoto přípravného ročníku vykrystalizovalo jejich budoucí umělecké zaměření. Kurz je nově otevřenou možností pro všechny šikovné kluky a holčičky ve věku 4 až 6 let.

 

HUDEBNÍ OBOR

Rád/ráda si zpívám nebo se zajímám o hru na hudební nástroj…. Pro děti máme v nabídce 22 hudebních nástrojů ze skupiny klávesových, smyčcových, dechových, strunných a bicích. Zpěvu se mohou děti věnovat v oboru Sólový zpěv nebo v některém ze školních sborů v oboru Sborový zpěv. Přesný seznam, a také ukázky toho, jak znějí jednotlivé vyučované nástroje, najdete na našich webových stránkách v záložce Hudební obor. Věk přijímaných žáků je od 6 do 18 let.

 

VÝTVARNÝ OBOR

Maluji a kreslím, modeluji, tvořím keramiku, chci navrhovat oděvní modely nebo šperky, pracovat s počítačovou grafikou… to je jen krátký seznam činností, které se děti učí napříč pravidelnou tvorbou výtvarného oboru. Rozvíjejí svou kreativitu a nápaditost, ale také zdokonalují pod profesionálním vedením svou zručnost a znalost uměleckých technik a historie výtvarného umění. Některé z dětí právě zde odstartují svou profesionální uměleckou dráhu výtvarníků, návrhářů, designerů či architektů. Věk přijímaných žáků je od 6 do 18 let.

 

TANEČNÍ OBOR

Tančím, baletím, chci se naučit zdravému a ladnému pohybu, vnímám a miluji spojení s hudbou…  Taneční obor nabízí žákům komplexní a systematické taneční vzdělávání, které rozvíjí tělesné i mentální dovednosti. Žáci tanečního oboru v průběhu studia poznávají všechny taneční styly a v rámci tanečních a choreografických sestav se učí intenzivně vnímat hudbu. Žáci jsou vedeni k přirozenému pohybovému projevu, rozvíjení tvořivosti, vnímání prostoru a sociálnímu cítění. Vyučování probíhá formou kolektivní výuky v malých skupinách kolem 10 žáků a věk přijímaných dětí by měl být 6 – 18 let.

 
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (nové studijní zaměření)
Nové studijní zaměření pro žáky, kteří se chtějí naučit používat počítač kreativně, tvořit vlastní loga, plakáty, grafiku, ale také zajímavé komiksy a animace... Součástí výuky bude také fotografování a zpracování fotografií, nahrávání a úprava video nahrávek.
Výuka bude probíhat v malých skupinkách, věk přijímaných žáků je od 9 do 18 let.
 

Milí rodiče, vnímáme, že máte zájem na rozvoji svých dětí a chcete po ně to nejlepší. Pokud vidíte, že projevují znaky uměleckého nadání, ať už pohybového, hudebního nebo výtvarného, umožněte jim vyzkoušet umělecké vzdělávání a osobní rozvoj pod vedením plně aprobovaných pedagogů v ZUŠ.  Našim cílem není jen vysoká úroveň výuky, ale především to, aby byla pro děti zajímavá a přínosná. Snažíme se tak dostát mottu naší školy: „Umění je nejkrásnější průvodce životem člověka.“

Těšíme se na vaše děti a doufáme, že se budeme brzy moct osobně setkávat při vzdělávání, ale i na koncertech, výstavách a akcích naší ZUŠ.     

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru